28 Aug 2015 – Mangala Aarti Darshan

27 Aug 2015 – Sringar Darshan